U bent hier: home > algemene voorwaarden
Uitgebreid zoeken

Algemene Voorwaarden

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Gratissexadvertenties.com. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van Gratissexadvertenties.com toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Gratissexadvertenties.com. Op onze linkpagina vindt u enkele mogelijkheden terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert bij Gratissexadvertenties.com, vragen we u een paar gegevens in te vullen, deze zijn, uw naam, e-mail adres, url, enz.. Gratissexadvertenties.com zal NOOIT deze informatie aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie zal gebruikt worden enkel in verband met onze service(s), we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
- voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden service.
- voor het uitvoeren van marktstudies en enquŤtes.
- om u te informeren over updates en producten die uitgaan van Gratissexadvertenties.com.

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het inlogsysteem. Onze cookies werken alleen voor de duur van ongeveer 2 uur. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kunt u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy

Indien u meent dat een Gratissexadvertenties.com lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om Gratissexadvertenties.com daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: privacy@gratissexadvertenties.com. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privťcommunicatie

Gratissexadvertenties.com behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Gratissexadvertenties.com alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatie-mailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Gratis

De adverteerdienst van Gratissexadvertenties.com is volledig gratis voor zowel "amateurs" als "professionals". Om een advertentie toe te voegen moet u minimum 18 jaar oud zijn.

Talen

Gratissexadvertenties.com is een Nederlandstalige website. Advertenties dienen bij voorkeur in het Nederlands te worden opgemaakt. Daarnaast is het toegelaten advertenties in het Frans of Engels op te maken. Vertalingen van eenzelfde advertentie dient u echter op te nemen in dezelfde advertentie.

Spam

Het is niet toegestaan om gebruikers van Gratissexadvertenties.com ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op de advertentie. Gratissexadvertenties.com en haar gebruikers tolereren geen spam. Tevens is het niet toegestaan gebruikers toe te voegen aan een elektronische verzendlijst. Voor het melden van aan Gratissexadvertenties.com gerelateerde spam kunt u een e-mail sturen aan abuse@gratissexadvertenties.com

Ook het meervoudig toevoegen van dezelfde advertentie wordt aanschouwd als SPAM. Het heeft geen nut eerst uw advertentie te verwijderen om ze nadien terug toe te voegen. U kunt uw advertentie eenvoudig verlengen wanneer u ze terug bovenaan de lijst wil krijgen.

Niet-erotisch getinte advertenties

Op Gratissexadvertenties.com kunt u enkel erotische advertenties toevoegen. Voor alle andere advertenties verwijzen we u graag naar onze website www.gratisadvertenties.com.

Inhoud advertenties

Gratissexadvertenties.com is niet verantwoordelijk voor de prijzen, inhoud en eventuele afbeeldingen die in de advertenties voorkomen.

Opmaak advertentie

Het is niet toegelaten om in de titel van uw advertentie opmaakelementen (streepjes, sterretjes, spaties,...) te gebruiken met als doel uw advertentie meer aandacht te geven.

Volgende types advertenties zijn niet toegelaten

  • Advertenties waarin persoonsgegevens andere dan deze van de adverteerder worden gepubliceerd
  • Advertenties waarin minderjarigen (-18 jaar) betrokken zijn
  • Advertenties waarin dieren betrokken zijn
  • Nepadvertenties
Gratissexadvertenties.com voert geen algemene controle uit naar bepaalde advertenties, maar Gratissexadvertenties.com ontvangt dagelijks meldingen van bezoekers en adverteerders, bedrijven en organisaties n.a.v. verboden advertenties.

Advertenties die in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden worden onmiddellijk verwijderd.

Laster-advertenties

Adverteerders die advertenties met gegevens van derden publiceren kunnen gerechtelijk vervolgd worden. Als de betrokkene in kwestie de nodige gerechtelijke stappen onderneemt, zullen wij op vraag van deze gerechtelijke instantie onze volledige medewerking verlenen aan het onderzoek. Wij beschikken meestal over voldoende bewijsmateriaal dat kan leiden tot de identificatie van deze adverteerders.

Referral-programma's

Advertenties om referralprogramma's promoten zijn niet toegelaten.

Betaalnummers

Advertenties waarin gevraagd wordt naar een betaalnummer (070, 090x,...) te bellen of te SMS-sen, zijn verplicht om het juiste tarief bij het telefoonnummer te vermelden. Fake SMS-nummers zijn niet toegelaten.

Websites

Een advertentie kan voorzien zijn van een website-adres. Advertenties die echter enkel tot nut hebben reclame te maken voor een website, worden verwijderd tenzij ze een kwaliteitsvolle dienst/product promoten die een meerwaarde betekent voor deze website. U kunt uw website wel gratis aanmelden als linkpartner.

Advertenties in de kijker - Garantie

Betalingen om een advertentie in de kijker te plaatsen worden doorgaans binnen de 2 werkdagen verwerkt. U ontvangt een e-mail met de einddatum van plaatsing. Betalingen voor in de kijker uitgevoerd via telefoon of SMS worden niet geretourneerd. U kunt uitzonderlijk wel via e-mail vragen om een andere advertentie in de kijker te plaatsen.

Wijzigingen

Gratissexadvertenties.com behoudt het recht de Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennis. Bent u niet akkoord met onze Algemene voorwaarden, verwijder dan uw advertenties.

Klachten, opmerkingen, suggesties,...

Hebt u een klacht of suggesties over onze website? Laat het ons zeker weten!

Veel succes!